Wybór materiału do oznakowania poziomego

Wybór materiału do oznakowania poziomego

 

Firma TRAFICO wykonuje oznakowanie poziome w trzech technologiach:

   1) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z farb rozpuszczalnikowych (do 1 roku),

   2) Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych (2-4 lata),

   3) Oznakowanie poziome z taśm (4-6 lat).  

W nawiasach podano orientacyjne maksymalne okresy, w których oznakowanie poziome spełnia zakładane parametry techniczne.

W celu odpowiedniego doboru materiału dla danej inwestycji należy przeanalizować następujące kryteria: 

   – oczekiwany okres trwałości,
   – rodzaj nawierzchni (betonowa /asfaltowa),
   – stan nawierzchni,
   – intensywność ruchu, położenie drogi (miejska, pozamiejska),
   – rodzaj oznakowania (znaki poprzeczne np. przejazdy dla rowerów, przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, linie krawędziowe, symbole).

Po przeanalizowaniu powyższych wymagań i określeniu pomożemy Państwu w doborze odpowiedniej technologii. 

Zapraszamy do kontaktu !

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Top