POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Trafico Marta Oksięciuk-Błońska, ul. Jana Kazimierza 60/260, 01-248 Warszawa, NIP: 527-27-77-840, REGON: 365233112, numer telefonu: +48 575 810 379, +48 507 115 824, adres email: trafico.warszawa@gmail.com, zwana dalej Trafico.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy dane?

 

Państwa dane osobowe Trafico przetwarza w następujących celach:

 – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

 – kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

 – obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

 – dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

 – analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Trafico (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

 – prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

 – w celach marketingowych (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

 

Jakie dane zbieramy?

 

W celu wykonania usługi lub przedstawienia oferty prosimy Państwa o podanie danych adekwatnych do celu. Możemy Państwa poprosić również o podanie dodatkowych danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak niepodanie może znacznie ograniczyć jakość świadczenia usług na rzecz Państwa.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie, m.in. naszym podwykonawcom.

Państwa dane są również udostępniane innym podmiotom, które administrują danymi we własnym imieniu. Są to m.in. firmy kurierskie i pocztowe, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ile czasu przechowujemy Państwa dane?

 

Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa. Dane osobowe do celów marketingowych udzielone na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.

 

Prawa osób fizycznych

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Czy muszą Państwo podawać dane?

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z usług Trafico.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

 

Trafico nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Facebook

 

Z uwagi na zainstalowanie wtyczki „Lubię to” na naszej stronie internetowej dochodzi o współadministrowania danymi z podmiotem: Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND oraz innymi podmiotami grupy Facebook. Dane przekazywane do Facebook Ireland Ltd to adres IP użytkownika, informacja o przeglądarce oraz inne dane ustawione zgodnie z preferencjami użytkownika zbierane przez Pliki Cookies.

 

  

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.
Top